Toprak Kirliliği – Tehlikeli Bir Kirlilik Çeşidi

Herkes kirliliğin oluşmasıyla insan yaşamının yanı sıra hayvan ve bitkilerin yaşamının da tehdit edildiğini bilir. Kirlilik, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Tüm bilinçli ya da bilinçsiz günlük yaşam aktivitelerinin kirlilik üzerinde bir etkisi vardır, nitekim kirlilik için önemli bir anlatım “Maddelerin atık haline gelmesi Dünya’da çevre kirlenmesine,  insan sağlığı, yaşam kalitesini ve ekosistemlerin doğal işleyişi ile sonuçlanır.” olarak verilmiştir. Tamamen bilimsel değil fakat daha fazla insanın kolayca anlayabileceği bir diğer kirliliğin tanımı da vardır. Bu tanıma göre, “Kirliliğe, yanlış zamanda ve yanlış yerde, yanlış miktarda yanlış bir madde neden olmaktadır”.

Karakteristik olarak çevre kirliliği iki gruba ayrılabilir. Kirlilik genel olarak iki farklı türdedir, doğal kirlilik ve insan kaynaklı kirlilik. Pek çok insan doğal etkenler nedeniyle oluşan bir kirlilik olduğunu bilmez. Bu tür kirliliğin etkileri doğanın kendisi tarafından halledilebildiği nedeniyle hayat için çok yüksek bir tehdit değildir. Diğer çeşit olan insan yapımı kirlilik, bir bütün olarak yaşam ve çevre için daha kötüdür. Kirliliğin bu kadar yüksek olmasının başlıca iki nedeni vardır, ilki insan nüfusunun hız kesmeden  bir virüs büyüme hızında artması, kirliliğin bu kadar yüksek olmasının diğer nedeniyse yüzyıllar boyunca teknolojik gelişmelerdir.

İnsan kaynaklı kirlilikler altı grup halinde çeşitlendi. Bu altı tip kirlilik; su kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, termal kirliliği ve radyoaktif kirlilik. Her tür kirlilik farklı ortamlarda toksinlerin yüksek düzeylere gelmesi nedeniyle bütün bir yaşamın sorunlarına neden olur.

Toprak kirliliği  Dünya’da karasal kirlilik için yaygın olarak kullanılan başka bir terminolojidir. Toprak kirliliği bir dizi farklı şekillerde oluşabilir. Bu tür kirliliğe neden olan birincil nedenler katı atıkların atılması, biyolojik olarak parçalanamayan malzemelerin stoklanması , çok daha zehirli maddelerin içindeki kimyasalların toksisitesi ve bütün bu nedenlerin birleşmesiyle toprağın kimyasal bileşimi büyük ölçüde değişir. Toprak kirliliğinin etkileri bu şekilde anlatmak yetmez, bunlardan biri düzelmesi için asırlarca döngü gerekmektedir.

Toprak kirliliği doğadan aldığımız her şeyi yok eder, gıda kaynaklarımız, su ve oluşumunda toprak olan diğer her şey. Gıda ve su gibi en temel ihtiyaçların bile toprak kalitesinin bozulmasında olumsuz etkilendiği düşünülünce, yaşamı tehdit eden bir durum olduğu en azından söylenmesi gerekir. Biz bu kirlilik türünü görüp, ortadan kaldırmak için erkenden yeterli adımları atmadığımız takdirde, o zaman muhtemelen ölüm çanlarının bizim geleceğimiz için çalmasını bekliyoruz demektir. Her tür kirlilik kötüdür ve dolayısıyla, şu anda neden oldukları sorunlara ileride ortaya çıkmasını engellemek için gerçek çabalar gösterilmelidir.