Kirlilik nedir?

Çevre Kirliliği Nedenleri

Çevre Kirliliği Dünya’nın toprak, su ve havasına zarar verir. Maddelerin atık haline gelmesi Dünyanın çevre kirlenmesine,  insan sağlığı, yaşam kalitesini ve ekosistemler (canlı organizmalar ve onların fiziksel çevresi) doğal işleyişi ile sonuçlanır.

Kirliliği genellikle insan eylemlerinden kaynaklanır, ancak doğal afetler sonucu da olabilir. Şiddetli kasırga ya da seller gibi doğal olaylar nedeniyle atıksu toplama ve arıtma altyapısında oluşabilecek bozulma ve hasarlardan dolayı da kirlilik oluşabilir. Çoğu kirlilik türleri kaynağın hemen çevresini etkiler, kaynaktan uzaklaşılarak etkisi azaltılabilir.

Kirliliğe genellikle insanların nehirlere, göllere, toprağa veya okyanuslara attığı çöpler neden olur.

Kirliliği birçok formları vardır ve Dünya’nın ortamı birçok farklı yönlerini etkiler. Bazı ana kirlilik türleri şunlardır:

– Su kirliliği ciddi bir küresel sorundur ve en büyük su kirliliği probleminin nedeni atık su içeren su yollarıdır.

– Birçok kaynaktan doğan hava kirliliği, şehirlerde en yoğundur. Görüyoruz ki arabalar ve taşımacılık emisyonları yüksek derecede hava kirliliğine neden olur. Ama hava kirliliğinin ev ve diğer binaların içinde de var olduğunu biliyor muydunuz? Yetersiz havalandırma kapalı alanda hava kirliliği sorunlarından yaklaşık yarısına neden olur. Hava kirliliği, sera etkisine katkıda bulunur.

– Karayolu araçları ve nakliye hava kirliliğine dünya çapında en büyük katkıyı yapar.

– Fotokimyasal hava kirliliği genellikle ‘smog’ olarak adlandırılır. Kentsel hava kirliliği genellikle fotokimyasal kaynaklıdır, yaygın olarak smog olarak bilinir.

– Radyoaktif kirlilik yetersiz nükleer güvenlik sonucu oluşur.

– Işık kirliliği, izinsiz ışıklandırma, aşırı aydınlatma ve astronomik girişimlerden kaynaklanır.

– Gürültü de kirliliğin bir formudur ama geçici olduğu için diğerlerinden farklıdır. Kirliliği bir kez durursanız çevresel sorun tamamen ortadan kalkar.

Son zamanlarda kirliliğin kıtalararası taşınmasına artan bir ilgi oluşmuştur. Avrupanın kirliliği Asya’da hatta Kuzey Kutbu’nda izlenir olmuştur.

Kirlilik kontrolü, ilgili endüstriler için daha yüksek üretim maliyetlerine yol açabilir, ancak yeterli kontrollerin uygulanmasında başarısızlık olması durumunda geri dönüşü olmayan çevre tahribatı ve kanser gibi hastalıkların oranında bir artış olmuştur.

Kirliliğin önlenmesi; üretim süreçlerini değiştirilerek, toksik olmayan ya da daha az toksik maddelerin kullanımı teşvik edilerek, korunma teknikleri uygulanarak, kullanılan malzemelerin atık sınıfına sokulması yerine tekrar kullanılmasıyla, atıkların kaynağında azaltılması veya ortadan kaldırılması ile mümkündür. Ama bu yeni yasalara rağmen hava kirliliği hala tüm dünyada genel olarak artış göstermektedir. Bu özellikle gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir.

Hepimiz kirliliği en aza indirmek için elimizden geleni yapmalı ve ‘yeşil’ hale gelmeliyiz.